Sanskrit – Class 10

SEBA Class 10 Sanskrit (সংস্কৃত) | Chapter 10 | PDF

दशमः पाठः महापुरुषः श्रीमन्तशंकरदेवः – SEBA Class 10 Sanskrit Chapter 10 in Assamese and English PDF শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ অসমৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ধৰ্মগুৰু, সমাজ-সংস্কাৰক আৰু কবি-সাহিত্যিকৰূপে সমাদৃত।… Read More »SEBA Class 10 Sanskrit (সংস্কৃত) | Chapter 10 | PDF

SEBA Class 10 Sanskrit (সংস্কৃত) | Chapter 9 | PDF

नवमः पाठः महाकवि कालिदासः – Sanskrit Chapter 9 in Assamese and English – SEBA Class 10  কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যজগতত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কবিৰূপে সমাদৃত হৈ আহিছে৷ নিজৰ… Read More »SEBA Class 10 Sanskrit (সংস্কৃত) | Chapter 9 | PDF

SEBA Class 10 Sanskrit (সংস্কৃত) | Chapter 8 | PDF

अष्टमः पाठः प्रसरतु सुरभारती – Sanskrit Chapter 8 in English and Assamese – SEBA Class 10 সংস্কৃতেই হৈছে প্ৰায় সকলো ভাৰতীয় ভাষাৰে জননী। ‘সংস্কৃত’ শব্দটিৰ… Read More »SEBA Class 10 Sanskrit (সংস্কৃত) | Chapter 8 | PDF

SEBA Class 10 Sanskrit (সংস্কৃত) | Chapter 7 | PDF

सप्तमः पाठः यक्षयुधिष्ठिर-संवादः SEBA Class 10 Sanskrit Chapter 7 পাঠটোত দিয়া শ্লোকসমূহ ‘মহাভাৰত’ৰ ‘বনপৰ্ৱ’ৰ পৰা লোৱা হৈছে। এই পাঠটোত ধৰ্মৰাজ যক্ষ আৰু যুধিষ্ঠিৰৰ মাজত হোৱা… Read More »SEBA Class 10 Sanskrit (সংস্কৃত) | Chapter 7 | PDF

SEBA Class 10 Sanskrit (সংস্কৃত) | Chapter 6 | PDF

षष्ठः पाठः भातृस्नेहस्तु दुर्लभः – Class 10 Sanskrit Chapter 6 in Assamese এই পাঠটোত থকা নাট্যাংশখিনি মহাকবি ভাসৰদ্বাৰা ৰচিত “প্ৰতিমা নাটকম্ নামৰ নাটখনৰ চতুৰ্থ অংকৰ… Read More »SEBA Class 10 Sanskrit (সংস্কৃত) | Chapter 6 | PDF

SEBA Class 10 Sanskrit Chapter 5 PDF in Assamese

पञ्चमः पाठः भोजराजस्य शल्यचिकित्सा – Sanskrit PDF in Assamese প্ৰস্তুত পাঠটি শ্ৰীবল্লালদেৱে ৰচনা কৰা ‘भोजप्रबन्ध:’ ৰ পৰা সংকলিত কৰা হৈছে। ধাৰা নগৰীৰ ৰজা ভোজে সাংঘাতিক… Read More »SEBA Class 10 Sanskrit Chapter 5 PDF in Assamese

SEBA Class 10 Sanskrit (সংস্কৃত) | Chapter 4 | PDF

चतुर्थः पाठः गीतामृतबिन्दवः Sanskrit PDF in Assamese এই পাঠটিত উদ্ধৃত কৰা শ্লোকসমূহ শ্রীমদভাগৱদ গীতাৰ অন্তৰ্গত। ইয়াত ভগৱান শ্রীকৃষ্ণই নিজৰ প্রিয় সখা আৰু পৰম ভক্ত অর্জুনক… Read More »SEBA Class 10 Sanskrit (সংস্কৃত) | Chapter 4 | PDF

SEBA Class 10 Sanskrit (সংস্কৃত) | Chapter 3 | PDF

तृतीयः पाठः गर्दभकुक्कुर : कथा  এই পাঠ্যাংশটো नारायण पण्डित বিৰচিত ‘हितोपदेश’—নামৰ পুথিখনৰ ‘सुहृदभेदः’, নামৰ অংশটোৰ পৰা লোৱা হৈছে। এটা কুকুৰ আৰু এটা গাধৰ বিষয়ে লিখা… Read More »SEBA Class 10 Sanskrit (সংস্কৃত) | Chapter 3 | PDF

SEBA Class 10 Sanskrit (সংস্কৃত) | Chapter 2 | PDF

द्वितीय: पाठ: चन्द्रभूपते: कथा প্ৰস্তুত পাঠটি বিষ্ণুশৰ্মাই লিখা ‘পঞ্চতন্ত্ৰ’ নামৰ গ্ৰন্থখনিৰ পৰা সংকলিত কৰা হৈছে। গ্ৰন্থখনিৰ ‘অপৰীক্ষিতকাৰিতা’ নামৰ খণ্ডটোত থকা এই গল্পটোত চন্দ্ৰ নামৰ অত্যন্ত… Read More »SEBA Class 10 Sanskrit (সংস্কৃত) | Chapter 2 | PDF